Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz pieców przemysłowych
Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz pieców przemysłowych
Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz pieców przemysłowych

Polityka jakości i Certyfikaty

Polityka Jakości

Podejmujemy zdecydowaną działalność w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz reguł i zasad postępowania w obszarze całej firmy.

Dążymy do jednoznacznego i zrozumiałego formułowania stawianych wymagań oraz ścisłego określania czynności i zadań, które wykonujemy na ustalonym z klientem poziomie jakości.

Naszą polityką jakości jest pełne zadowolenie klienta i uzyskanie jego całkowitego zaufania do naszych wyrobów i usług. Gwarantem tej jakości i zaufania winien być znak naszej firmy, gdziekolwiek on się znajduje.

Szczegółowe cele jakościowe określane są na każdy rok, w zależności od potrzeb firmy, zatwierdzane i rozliczane.

Realizację polityki jakości opieramy na:

  • pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników do wykonywania założonych zadań w poczuciu odpowiedzialności za jakość swojej pracy i jej wpływu na obraz firmy,
  • systematycznym doskonaleniu załogi we wszystkich obszarach techniki, technologii i jakości,
  • unowocześnianiu technologii i organizacji produkcji dla dostosowania ich do wymagań jakościowych trendu światowego,
  • racjonalnym wykorzystywaniu materiałów i surowców z zachowaniem bezpiecznego i estetycznego środowiska,
  • wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy PN-ISO 9001:2000,
  • systematycznym analizowaniu zadowolenia klienta.

Certyfikaty

Certyfikat ISO

Certyfikat spawalniczy

Certyfikat weryfikacja Zakładu Spawalniczego

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli